duikobject

Zoals het er nu uitziet hebben we de mogelijk om een duikobject inde vorm van de “Kiekuut” af te laten zinken. Dit is een werkschip van de firma Smals van ca 27 meter lang en 6 meter breed. De bodem van het schip is van beton en het bovenschip van staal. Hierdoor zal het gewicht onder in het schip zitten en is de kans op omslaan bij het afzinken klein. Verder zal het schip na afzinken niet meer verplaatsbaar zijn door duikers met behulp van hefballonnen.  Dit is ook wenselijk om risico’s te voorkomen. Mocht het financieel of vergunning technisch niet haalbaar zijn om dit duikobject af te laten zinken is het de bedoeling een alternatief duikobject te zoeken om het plan te verwezenlijken

 

Het is de bedoeling dat de punt van het schip op ca. 10 meter diepte komt te liggen en het achterschip op ca. 15 meter. Tevens moet het schip vrij toegankelijke zijn en zonder afsluitbare delen om insluitingen te voorkomen.

 

Het afzinken van een schip (of andersoortige (metalen) voorwerpen) is uiteraard aan regelgeving onderhevig. Aan verschillende voorwaarden zal daarom moeten worden voldaan. Naast het voorwerp op zich, de materialen waaruit het voorwerp bestaat en de omvang en kans op afgifte van ongewenste stoffen naar het milieu, dient er ook aandacht te zijn voor de afzinklocatie, het tijdstip waarop werkzaamheden plaatsvinden en de mate van bescherming van de (directe) omgeving.  Het schip dat wordt afgezonken is schoon. Er zal geen motor, olie, bekabeling of asbest aanwezig zijn.

 

Algemene eigenschappen

Type schip: 
 SD
Vlag: 
 NL
Manager: 
 Koninklijke Smals
Ingebouwd: 
 1947

Fysieke eigenschappen

Lengte (BP): 
 27 m
Breedte: 
 5,75 m
Diepte: 
 1.65 m
Totale kracht: 
 112 kW
Diameter zuigleiding: 
 0,3 m

Voor het afzinken van de duikobject dient er een en ander worden aangepast, gefixeerd en schoongemaakt. Hierbij wordt  ook eventueel aanwezige olie worden verwijderd en de veiligheid van de duiker worden gewaarborgd.  verder worden er aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan in afgesloten ruimten die niet ontlucht kunnen worden.