Hert onderwaterleven in de Kraaijenbergseplassen is rijk aan begroeiing en aan vis. Voor zover door amateurs te beoordelen lijkt de plas gezond te zijn met helder water waarin diverse planten en diersoorten leven. Tot ca. 10 meter is er begroeiing waar te nemen. In de diepere gedeelten komt te weinig licht voor om deze begroeiing door te zetten. Harde substraten  worden gebruikt door vissen om kuit op te schieten. 

 

 

plas 7 Bungelaar / beers

PLas 7

 

In eerste instantie heeft de gemeente in haar ruimtelijke gebiedsvisie aan een toeristisch / recreatieve / educatieve invulling gegeven aan een duiklocatie nabij de Bungelaar in Beers, ook wel bekend als plas 7.  Zowel de 9e (Heeswijkse Plas) als de 7e plas zullen inde toekomst hoofdzakelijk in de zomermaanden gebruikt door dagrecreanten zoals zwemmers en duikers. De Kraaijenbergseplassen lenen zich goed voor beoefening  van de duiksport omdat het water helder is. Zowel In het verleden hebben ondernemers bij mooi weer snacks, ijs en versnaperingen verkocht en zijn er plannen voor een paviljoen. Door deze ontwikkeling kan het strand  een breder recreatief gebruik krijgen (ook bij minder mooi weer nog in trek). Een duikwrak zou extra klanten voor ondernemers kunnen trekken in het voor- en naseizoen.

 De boerderij De Bungelaar zal een educatieve, PR-centrum en eventuele een recreatieve functie gaan krijgen. Er liggen inmiddels plannen om deze boerderij te gebruiken. Ook voor verenigingen is hier ruimte beoogd. Het is nog niet duidelijk hoe dit er uit gaat zien. Vanuit ORC worden gesprekken gevoerd of en in welke vorm er samenwerking mogelijk is.   Het is echter niet de bedoeling dat een duikobject commercieel uitgebaat gaat worden. In iedere geval niet voor de lokale (duik)verenigingen.

 

Naar verwachting zal in de loop van 2019 verder invulling geven worden aan de 7e plas nabij Beers. In de ruimtelijke gebiedsvisie is er een toeristisch / recreatieve / educatieve invulling gegeven aan een duiklocatie nabij de Bungelaar in Beers

Heeswijkse plas

Aan de noordzijde van de Heeswijkse plas is een strand ingericht voor dagrecreatie en recreatief zwemmen. Steeds vaker wordt hier door bewoners van Cuijk gebruik van gemaakt. In dit gedeelte is ook een stuk voor zwemmers gemarkeerd door middel van een zwemlijn. Surfen en zeilen gebeurt weinig  op de Heeswijkse plas in de zomermaanden en zorgt dan ook niet direct voor problemen. Hoewel kitesurfen op de Heeswijkse plas in principe verboden is volgens het binnenvaart politiereglement, wordt deze sport in Nederland steeds populairder.