Tijdens een overleg met dhr. Jilisen wethouder van de gemeente Cuijk bleek dat er weinig bekend was over de Kraaijenbergse plassen als het gaat over de duiksport en de wensen die de duikverenigingen om een duikobject te laten afzinken. Er is gesproken over de mogelijkheden, kansen en effecten. Vanuit dit gesprek is afgesproken dat de duikverenigingen een onderzoek zouden doen naar de gevolgen van duikobjecten.

Uit de onderzoeken blijkt dat een duikobject of kunstmatig rif positieve effecten kan hebben op de ontwikkelingen in de Kraaijenbergse plassen. Vanuit dit onderzoek kunnen aantal conclusies worden getrokken

Locaties

De meeste duiklocaties zijn vrij toegankelijk. Echter indien er extra voorzieningen getroffen zijn worden er veelal vergoedingen gevraagd. Denk bij deze extra voorzieningen onder andere aan onderwater objecten of parkleermogelijkheden aan de waterkant. Veelal worden objecten onder water vanuit een centraal punt benaderd vanaf de waterkant. 

Objecten

In vergelijkbare plassen liggen er diverse objecten onder water variërend van sloepjes, kleien bootjes, autowrakken, stadsbussen en vliegtuigen. Een groter werkschip of vrachtschip zou uniek zijn in een zoetwaterplas. In de Noordzee en in het buitenland zijn er op diverse plaatsen scheepswrakken neergelaten als om te dienen als kunstmatig rif. In Nederland zijn de meeste objecten geplaatst om de duiksport te bevorderen waarbij er rekening gehouden is met de flora en fauna. Hierbij krijgt het ecologische effect echter een steeds grotere rol. 

Ecologische effecten

Het plaatsen van een object onderwater trekt veel leven aan onder water. Wereldwijd zijn er diverse positieve effecten bereikt. Ondanks dat blijven sommigen kritisch over het plaatsten van niet-natuurlijke objecten onder water. Als belangrijkste tegenwerping wordt de beperkte ervaring in zoetwaterplassen genoemd. Deze organisatie geven aan niet tegen het plaatsten van objecten te zijn maar zij zullen nog geen actief beleid voeren voor het plaatsen van objecten als kunstmatige riffen. Partijen zoals Ravon en Stichting Anemoon geven wel aan deze ontwikkelingen te willen monitoren.  

Recreatie en toerisme

De komende jaren zullend Kraaijenbergse plassen zich verder ontwikkelen. Uit de onderzoeken blijkt dat een kunstmatig rif positieve effecten heeft voor de lokale ondernemers. Het trekt extra bezoekers naar het gebied, niet alleen duikers maar ook vissers, ornithologen, fietsers en wandelaars.

Veel duikers geven aan het prettig te vinden na of tussen twee duiken in iets te kunnen eten of drinken. Ook zullen andere bezoekers gebruik maken van lokale horeca. Het lijkt evident dat andere lokale organisaties, bedrijven, hotels, musea et cetera kunnen profiteren van een groeiend aantal toeristen.

Download
gevolgenonderwaterobjecten ORC def..pdf
Adobe Acrobat document 385.9 KB